srb2 ee nnyjh


Usluge
Prevod d.o.o. -  Translation LLC 

Pismeno prevođenje

Pisani prevodi sa i na većinu evropskih jezika - engleski, nemački, francuski, italijanski, španski, ruski, portugalski, grčki, slovački, mađarski, poljski, rumunski, ukrajinski, flamanski, bugarski, hrvatski, slovenački kao i kineski, arapski, hebrejski .....

 • uputstva za rukovanje i održavanje uredaja ili postrojenja,
 • katalozi, prospekti i flajeri
 • naučni radovi
 • poslovni ugovori
 • deklaracije proizvoda
 • poslovna korespondencija
 • stručna literatura: periodika, knjige ....
 • monografije

Prevodi zvaničnih dokumenata

Prevodi zvaničnih dokumenata sa OVEROM SUDSKOG TUMAČA za pravna
i fizička lica:


 • statuti
 • registracije APR
 • finansijski bilansi i završni racuni
 • sertifikati proizvoda za potrebe javnih institucija
 • ugovori
 • diplome i svedočanstva
 • izvodi iz matičnih knjiga - registara
 • vozačke i saobraćajne dozvole

 

Za primaoce inostranih penzija • promena adresa boravka, računa u banci, statusa ....
 • za penzionere iz Francuske - DOPUNSKA PENZIJA (lična i porodična)
 • POTREBNO JE NAZVATI RADI PRETHODNOG DOGOVORA

 


Usmeno prevodenje

Usmeno prevodenje - simultano, konsekutivno, chuchotage:

 • Za vreme održavanja konferencija, simpozijuma, međunarodnih skupova, sportskih manifestacija
 • Za potrebe poslovnih razgovora sa inostranim partnerima
 • Naši sudski tumači prevode prilikom venčanja, kod matičara ili tamo gde treba